Norge innvalgt i FNs kommisjon for befolkning og utvikling

Norge er valgt inn i FNs kommisjon for befolkning og utvikling. Norge kjempet sammen med Spania og Malta om to plasser. Spania var det andre landet som ble innvalgt.