- Utenlandske arbeidssøkende snikes inn som spesialister

En rekke arbeidsgivere har de siste årene forsøkt å få oppholdstillatelse for asylsøkere ved å lyve og kalle dem «spesialister».