For svak norsk bruk av EØS-avtalen

Norge bruker mye ressurser på å iverksette EUs mange regler. Mulighetene for å påvirke dem utnyttes lite, og overlates til lavere nivåer.