Femdobbelt purregebyr fra staten

Ubetalte regninger utløser opptil fem ganger høyere purregebyr fra statlige foretak enn fra privat og kommunal virksomhet.