EOS-utvalget skal granske PSTs bruk av basestasjoner

Stortingets EOS-utvalg har fått i oppgave å undersøke om PST har brukt ulovlige metoder etter påstandene om bruk av falske basestasjoner i Oslo.