• Q-meierienes hovedanlegg på Øksnevad kan utvides i tråd med planene etter mekling om fulldyrka jord. Fredrik Refvem

Knekker jordvernnøtt, Q-meieriene får utvide

Innsigelser mot å frigi 13,5 dekar fulldyrka jord til utvidelse av Q-meieriet i Klepp trekkes, mot at tilsvarende areal vernes på Tu eller Åna-Grude.