• Kirkerådets leder Svein Arne Lindø har fått med Kirkemøtet til å kreve at Norge tar imot 10.000 flyktninger fra Syria i løpet av to år. Carina Johansen

Krever at Norge tar imot 10.000 syriske flyktninger

— Sverige har mottatt 60.000 flyktninger fra Syria, Norge 4000. Da må vi kunne klare 5000 årlig de neste to årene, sier Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø.