Avinor planlegger ny tårnløsning for lufthavner

Avinor innfører fjernstyring av tårntjenestene ved norske flyplasser. Ett tårnsenter skal kunne overvåke inn— og utflyging ved inntil 15 lufthavner, og første senter legges til Bodø.