Medietilsynet reduserer kompensasjonen til TV 2 med 5,8 millioner

TV 2 har ikke oppfylt et krav om at flertallet av de redaksjonelle medarbeiderne skal være i Bergen, mener Medietilsynet, som nå reduserer støtten til kanalen.

  • NTB
Publisert: Publisert:
TV 2 får redusert kompensasjon for 2019 med 5,8 millioner kroner fordi flertallet av de redaksjonelt ansatte ikke jobbet fra Bergen fram til 1. august samme år.
Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 sier at det er ingen dramatikk i at Medleitilsynet har redusert kompensasjonen til kanalen for 2019.
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

For å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget skal hovedredaksjonen og nyhetsredaksjonen til TV 2 ligge minst hundre kilometer utenfor Oslo.

– Lokaliseringen av TV 2s redaksjonelle virksomhet utenfor hovedstaden er ett av de viktigste formålene med kompensasjonsordningen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Ifølge tilsynet hadde ikke TV 2 flesteparten av sine redaksjonelle medarbeidere på plass i hovedredaksjonen i Bergen fra før 1. august 2019, og kravet om lokalisering ble ikke oppfylt de sju første månedene med den nye allmennkringkasteravtalen.

Redusert kompensasjon

Staten og TV 2 har en avtale som innebærer at TV 2 over fem år kan få inntil 135 millioner kroner årlig for å oppfylle kravene til allmennkringkasting.

TV 2 har allerede mottatt full kompensasjon for 2019, men beløpet skal reduseres som følge av bruddet på lokaliseringskravet.

Etter avtalen får TV 2 dekket de faktiske merkostnadene som skyldes kravet om lokalisering utenfor Oslo, som ifølge TV 2 var på cirka 12,5 millioner kroner i 2019. Fra 1. januar til 1. august 2019 var kostnadene på litt over 5,8 millioner kroner, ifølge en revisorbekreftet rapport fra TV 2.

TV 2: Ingen dramatikk

Organisasjon- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 sier at det ikke er dramatikk knyttet til reduksjonen.

– Den har vi vært kjent med lenge. Vi har vært åpne om avviket både med departementet og Medietilsynet fra starten av. Avviket har en god forklaring. Før avtalen ble signert hadde vi to valg, enten å utsette avtalen ett år eller å rette opp avvikene underveis, og vi har rettet opp underveis og leverer nå på dette punktet, sier hun til NTB.

– Vi forstår at vi ikke kan få kompensert noe vi ikke har levert og kommer til å ta dette til etterretning, sier hun videre.

Publisert: