Dobling i sykefraværet for arbeidstakere over 67 år

Tall fra Nav viser at sykefraværet i aldersgruppen 67–69 år har doblet seg på elleve år. Økningen forklares med endringer i regelverket. 

Nav har registrert en økning i sykefraværet blant folk over 67 år. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
  • Marius Helge Larsen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Antall sykepengedager per arbeidstaker i alderen 67–69 år økte fra 1,3 i 2004 til 2,5 i 2015.

– Økningen skyldes i all hovedsak mer liberale regler for å motta sykepenger etter 67 år og er en beskjeden kostnad for at langt flere er i jobb i denne aldersgruppen, sier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien.

Han viser til at fraværet i aldersgruppen 67–69 år fortsatt er under en firedel av fraværet for arbeidstakere generelt. Antallet sysselsatte i denne delen av befolkningen har for øvrig økt fra 21 prosent til 28 prosent i den nevnte perioden. Dermed er langt flere i jobb selv om man regner med fraværsøkingen.

I aldersgruppen 62–66 år har det trygdefinansierte sykefraværet generelt vært stabilt.

– Det kan tyde på at en del som ellers ville ha blitt sykmeldt, nå i stedet velger å pensjonere seg, sier Ole Christian Lien.

Publisert: