Mulla Krekar med trusler mot Norge

Den kurdisk-norske mulla Krekar rettet i NRK Brennpunkt tirsdag kveld dårlig skjulte trusler mot Norge. Norge vil måtte lide om landet deltar i krigen mot islam, sier Krekar.