Klart for tidenes valgthriller

En statsminister som er redd for å miste jobben, en prest som vil bli statsminister på nytt, en sosialistleder som vil i regjering, en smilende Frp-formann som sier ingenting, og en hvalfanger i dårlig valglune.