Mot gasskraft og for kull

KrFs Einar Steensnæs er mot forurensende gasskraftverk, men vil si ja til ny kullutbygging på Svalbard.