Rullingspakken bør koste 110 kr.

Røykerne betaler drøyt 2,5 milliarder kroner for lite i årlige tobakks— avgifter til å dekke utgiftene som røyking påfører samfunnet.