Stortinget vil ha større effektivitet i UDI

I debatten om asyl— og flyktningpolitikken ble den lange saksbehandlingstiden i Utlendingsdirektoratet (UDI) viet stor plass. Samtlige partier, bortsett fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, stemte for et forslag om at regjeringen skal foreta en gjennomgang av UDI for å få ned saksbehandlingstiden, slik at alle ubehandlede saker i dag er behandlet innen 1. januar 2002.