Kristin ville ikke fått enkel tilgang til gården

Kristin Kirkemo Haukeland (28) ville ikke under noen omstendighet fått enkel tilgang til gården og arven etter sin halvsøster Veronica Orderud (29) og halvsøsterens mann Per Orderud (46).