Færre nye uførepensjonister

Det er blitt 1.459 færre nye uførepensjonister i første kvartal i år, enn i samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes dels at flere får avslag, samt at antallet som søker uførepensjon har gått ned.