Sydnes stiller større krav til mottakere av norsk bistand

Utviklingsminister Anne Kristin Sydnes vil stille større krav til de land som mottar norsk bistand. Land som ikke gjør nok for å bedre sitt eget styresett, vil få mindre fra Norge i årene framover. Men bistand til barn skal fortsatt prioriteres.