Kortere liggetid og færre døgnopphold på sykehusene

Gjennomsnittlig liggetid for pasienter på norske sykehus går nedover. Det gjør også antall heldøgnsopphold, mens tallet på dagbehandlinger er stigende.