Mange søker om utsettelse av EU-kontroll

Retningslinjene til Vegvesenet sier at hver bil skal kontrolleres annenhvert år. Det har vært lite klager på dette, men likevel søker rundt tusen mennesker i Stavanger om utsettelse hvert år. I 1998 innførte Norge periodisk kontroll; eller den såkalte EU-kontrollen, på biler. Denne stemmer overens med EUs regler.