- Forsvarsevnen blir svekket uten Nato

Forsvarsevnen svekkes dersom Nato ikke beholder en militær styrkeøremerket for å sendes til Norge i en krisesituasjon. Det menermedlem av forsvarskomiteen, Ingvald Godal (H).