Kutter rusbehandling på Eikely

Et treårig, statlig finansiert forsøksprosjekt ved Eikely på Dalefor behandling av tunge rusmisbrukere med psykiske problemer og enfengselsdom er avbrutt i sluttfasen.