Arbeidsgruppe ser på utlendinger og familievold

En hurtigarbeidende arbeidsgruppe skal gjennomgå regelverk og praksis i saker som gjelder trusler og vold i familier der volden er utført av en person som ikke er norsk statsborger.