Byfolk går sjelden i kirken

Folk i små kommuner langs kysten er de mest ivrige kirkegjengerne. Folk i Oslo og omegn sliter derimot ikke ned kirkebenkene, viser besøkstallene for Den norske kirke i 1999.