Solbrente barn kan få hudkreft som voksne

Dersom barna blir solbrente, øker det risikoen for utvikling av føflekk-kreft senere i livet.