Innvandrere favoriseres til studieplasser

Høgskolen i Sør-Trøndelag har fått godkjenning for å prioritere ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn ved opptak til deler av sosionomutdannelsen.