Kommunalministeren med strakstiltak mot rasisme

Før sommeren vil kommunalminister Sylvia Brustad legge fram et kortsiktig handlingsprogram mot rasisme for å bedre minoritetsgruppenes kår i Norge.