Satellitter skal kartlegge katastrofer i Norge

Norge har inngått en avtale med den europeiske romfartsorganisasjonen European Space Agency (ESA) om beredskap ved katastrofer her i landet.