Smilende Viggo Kristiansen vist i Høyesterett

TV 2-innslaget med en smilende Viggo Kristiansen etter domfellelse i Baneheiasaken, ble vist to ganger for Høyesterett da ankesaken mot TV-selskapet startet onsdag.