• Det gikk nærmere fire år gikk før bussjåfør Einar Nilsen sikret seg uførepensjon. Det var en lang og tung vei å gå. Steinar Fugløy

Tøffere å få uføretrygd

Det skal bli vanskeligere å få uførepensjon. Du må regne med å fåmindre utbetalt enn før, og trygdeetaten vil de første fire årenejevnlig sjekke at du virkelig er ufør.