Miljøsprekk i deponi-saken

Naturvernforbundet sier ja til deponi i Sokndal mens Bellona nå vil plassere det lavradioaktive avfallet i Himdalen.