13 prosent økning i prisen på nettleie

I løpet av de siste måneder har kraftselskapene, som eier transportnettet for elektrisitet, lagt på nettleia med 13 prosent i gjennomsnitt.