Svakeste kroneverdi siden euroen ble innført

Den norske krona ble mandag notert til 8,44 mot euro. Det er laveste notering siden de første månedene etter at euroen ble innført.