Vil ha strengere straff for gjengangerkriminalitet

Regjeringen vil ha strengere straff for gjengangerkriminalitet. Et forslag om lovendringer sendes nå ut på høring med svarfrist 13. desember.