Anker frifinnelsen av KFOR-kaptein Audun Vestli

Statsadvokaten anker saken mot KFOR-kaptein Audun Vestli til Høyesterett, melder NRK. Vestli ble i lagmannsretten frifunnet for bildrap.