Oljepenger skal gi lavere skatt

Den nye Bondevik-regjeringen vil gi nordmenn mer i lommebokagjennom lavere skatter og avgifter, uten smertefulle kutt ilandbruksstøtte og u-hjelp.