Professor refser HV

Sjefen for Heimevernet kaller drap begått av heimevernsfolk for ulykker. — Språkbruken vitner om ansvarsfraskrivelse, sier professor Inger Moen.