Tap mot melkebønder vil koste staten 30 mill.

Staten må ut med 30 millioner kroner hvis nærmere 300 bønder vinnerfram med søksmålet de har reist mot Landbruksdepartementet.