Mange dyr drepes på veiene

Problemet med biler som i høy hastighet kjører ned sauer og andre dyr, er økende. Det antas at rundt 5000 elg, hjort og rådyr blir drept årlig på veiene.