Mange friske på ventelistene

Manglende behandlingstilbud er bare en av flere årsaker til langeventelister. For dårlig rydding av listene er en av flere andre.