Frp må trues til å si ja

Trusselen om Bondeviks avgang er nå trolig det eneste som kan fåCarl I. Hagen og Frp til å bøye av og stemme for regjeringensbudsjett.