Vår livsstil en psykisk bombe

Diabetikere har psykiske problemer som angst og depresjoner treganger så hyppig som normalbefolkningen.