Naturen blir mindre sur

Vatn og vassdrag i Rogaland var jevnt over nesten tre ganger såsure for 15 år siden som i dag, går det fram av en ny undersøkelsesom Fylkesmannens miljøvernavdeling nå offentliggjør.