Krigsbarna: -Må få verdige løsninger

Stortinget ber krigsbarna om unnskyldning og ber regjeringen utrede forslag til erstatningsordninger til de krigsbarna som er påført særlige lidelser.