Petersen: Fordel med Frp-avtale

Høyres leder Jan Petersen mener det vil være en fordel for enikke-sosialistisk regjering om den inngår en avtale medFremskrittspartiet før den tiltrår.