Staten anker dom i Amelia Riis-saken

Staten ved Justisdepartementet anker dommen fra Oslo byrett der de ble dømt til å betale 43 millioner kroner til ekteparet Einar og Amelia Riis. Riis reiste sak etter at hele hennes morsarv ble borte under skifterettens forvaltning av boet etter moren.