Skepsis til navneendring

Høyre og Kristelig Folkeparti er skeptiske til å forandre navnet på kristendomsfaget til Tro og livssyn. Human-Etisk Forbund tror ikke det er politisk mulig å få til et fag som ikke er forkynnende.