To-språklige barn kan ende som skoletapere

Den norske skolen er ikke flink nok til å gi barn med et annetmorsmål en god og skikkelig spåk— og fagopplæring.