Rapport fra drapsutvalg forsinket

Riksadvokatens utvalg som skal vurdere politiets etterforskning av drapssaker, har bedt om ett års utsettelse.