Ulovlig å kreve

Arbeidsmiljøloven setter i paragraf 55A forbud mot diskriminering ved ansettelse. Men denne bestemmelsen omhandler ikke diskriminering i arbeidsforholdet, og den inneholder derfor ikke et forbud mot navnebytte.